Video Clips-M

3 phút xem clip động về cơ chế hoạt động của hệ Renin –...

https://www.youtube.com/watch?v=PRvx7WV2MHk&list=UUtgjx3RMkGifrAj2rBT2pog

Phân loại vi khuẩn

https://www.youtube.com/watch?v=pckCIpf_mbU&list=UUtgjx3RMkGifrAj2rBT2pog

Cơ chế tác dụng của kháng sinh nhóm Fluoroquinolone và cơ chế đề kháng...

https://www.youtube.com/watch?v=1K6dPUPGZFo&index=2&list=UUtgjx3RMkGifrAj2rBT2pog

Phân nhóm kháng sinh và cơ chế tác dụng

https://www.youtube.com/watch?v=8gx3pNfqvAg&list=UUtgjx3RMkGifrAj2rBT2pog

5 phút xem clip động rất hay về cường tuyến cận giáp

https://www.youtube.com/watch?v=VQIrMG6NCTM&list=UUtgjx3RMkGifrAj2rBT2pog

Clip 7 phút rất hay tóm tắt về phân nhóm huyết động trong suy...

https://www.youtube.com/watch?v=Y-y-J-Iq4rc&list=UUtgjx3RMkGifrAj2rBT2pog