Nhượng quyền thương mại

Cung cấp dịch vụ chuyên biệt giải pháp tăng trưởng lãi gộp & doanh...

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, để bắt đầu một cửa hàng kinh doanh với điều kiện tài chính ít ỏi, chắc chắn là rất khó khăn. Tuy nhiên, có một số loại...

Chọn lựa thương hiệu Hoa Kỳ để truyền thông toàn cầu!

Chúng tôi là tổ hợp tư vấn đối tác Hoa Kỳ có trụ sở tại Seattle, Bang Washington, Hoa Kỳ. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về chính sách nhượng quyền...

Sản phẩm “Made in Vietnam” thành công trên đất Mỹ 2017 – 2020? Chúng...

Kính gởi Quý Đối Tác, (Chia sẻ từ trang www.usglobalb2b.com) Chúng tôi là tổ chức cung cấp dịch vụ và tư vấn trọn gói bán hàng và truyền thông tại Hoa Kỳ cho các ngành hàng...

Cần tìm nguồn hàng từ Vietnam xuất sang Mỹ, Canada

Quý doanh nghiệp nào mong muốn xuất khẩu với đơn hàng lớn vào thị trường Mỹ, Canada. Vui lòng liên hệ làm việc với: - Xây dựng thương hiệu tại thị trường Mỹ, Canada. -  Tổ...

MOBILE COMMERCE IS BOOMING IN VIETNAM-2016

MOBILE SHOPPING IS OUTPACING TRADITIONAL E-COMMERCE CHANNELS IN TERMS OF GROWTH Mobile commerce is gaining momentum is growing markets. In Vietnam, more consumers are beginning to use their smartphones to make purchases rather than their...

The good news up-to-date for Vietnam market 2016

US is Vietnam’s Top Trade Partner The US recently became Vietnam’s top trade and investment partner. Bilateral trade, that started 20 years ago, was valued at US $ 36.3 billion in 2014 and is estimated...