Hướng dẫnGuideline

Độc giả, Cộng sự, Đồng nghiệp, Đối tác vui lòng xem các hướng dẫn dưới đây để khi trao đổi thông tin hoặc nhận sự tư vấn online/offline trên www.marketsharings.com  không bị gặp khó khăn. Thông tin chúng tôi cung cấp cho các bạn có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm khác nhau nhưng vì lí do gì chưa cập nhật kịp thời nên hình chụp hoặc câu từ có thể bị sai sót.

1. Hướng dẫn đăng ký thành viên

Hướng dẫn quý khách các bước đăng ký làm thành viên của http://marketsharings.com. Khi quý khách là thành viênhttp://marketsharings.comchúng tôi sẽ có những chương trình cập nhật liên tục cũng như luật lệ, qui định và các phương thức hợp tác thương mại.

2. Hướng dẫn tư vấn miễn phí online/offline

Hướng dẫn Quý Anh Chị các bước phản hồi tích cực online/offline và giao thức cụ thể. Quý Anh Chị vui lòng xem qua hướng dẫn đăng ký thành viên để có chúng tôi phục vụ và đáp ứng các quyền lợi và nhu cầu ứng dụng vào mục tiêu phát triển của quý Anh Chị.

4. Hướng dẫn gửi bình luận

Hướng dẫn quý Anh Chị gửi ý kiến, góp ý về loại hình thông tin thị trường cũng như những kinh nghiệm trên http://marketsharings.com online/offline.

5. Quy định về bình luận

QUY ĐỊNH VỀ BÌNH LUẬN

Website http://marketsharings.com được lập nên để phục vụ nhu cầu trao đổi kinh nghiệm, bình luận về loại hình thông tin thị trường, đóng góp ý kiến. Mọi hoạt động của website http://marketsharings.com đều tuân thủ luật pháp Việt Nam. Mọi bài viết của quý khách đều được sự kiểm duyệt của http://marketsharings.com. Trước khi viết bình luận Quý Anh Chị vui lòng đọc kỹ và làm theo các quy định sau:

1. Sử dụng tiếng Việt có dấu khi đăng bài. Không được viết toàn bộ bằng chữ IN HOA, hoặc viết kiểu phông lỗi: mỗi từ đều có chữ hoa, chữ thường trong toàn bộ bài viết.

2. http://marketsharings.com sẽ xóa các bình luận có thông tin trái với thuần phong mỹ tục, văn hoá và pháp luật Việt Nam hay bất cứ chủ đề nào thảo luận về chính trị Việt Nam.

3. http://marketsharings.com sẽ xóa các bình luận có tính chất câu bài, spam, khích bác gây mâu thuẫn, chia rẻ, nói xấu lẫn nhau… không phục vụ mục tiêu phát triển, không theo các tiêu chí về văn hóa ứng xử.

4. Các bình luận có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín http://marketsharings.com sẽ bị xóa.

5. Các bình luận mang nội dung quảng cáo cho các đối thủ cạnh tranh sẽ bị xóa.

6. Các hình ảnh và đường link liên quan đến đối thủ cạnh tranh sẽ bị xóa.

7. Bài viết sẽ được duyệt trong vòng 24h.

Ban Quản trị  website http://marketsharings.com có quyền:

Mọi thành viên vi phạm các qui định trên sẽ không được duyệt bài lên website http://marketsharings.com.

Ban Quản trị xin thông báo và mong toàn thể quý Anh Chị lưu ý thực hiện các quy định trên khi tham gia website http://marketsharings.com

Những quy định về bình luận trên website http://marketsharings.com, quý Anh Chị vui lòng xem qua để tránh tình trạng bài gửi không được duyệt.

1. Những câu hỏi thường  gặp

2. Hướng dẫn tìm kiếm ngành nghề, sản phẩm

Hướng dẫn các bước tìm kiếm sản phẩm trên website http://marketsharings.com.

3.Hướng dẫn hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn quý Anh Chị tham gia hỗ trợ trực tuyến trên websitehttp://marketsharings.com.

Ngoài những hướng dẫn trên, nếu Quý Anh Chị gặp phải những vấn đề khó khăn khi tham khảo thông tin trên website http://marketsharings.com xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu hỏi đáp bên dưới. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bên dưới và nhấn nút GỬI.

Chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ quý Anh Chị trong thời gian sớm nhất

http://marketsharings.com

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ!

Our valued Readers, Partners, Colleagues, Clients, would you please take a look as below due to exchange the information or get the feedback from us about consulting on online/offline at http://marketsharings.com with the advantages. Our information will be changed by or depending on the different time but got mistates on sentences with any reason which not update right away.

1. Guideline for registration

The registration guideline of http://marketsharings.com, when you are member of http://marketsharings.com We will have the updated programs as well as procedure, policies and terms of business cooperation.

2. Guideline for online/offline consultation

We guide you to have the positive feedback steps and specific protocol. Would you please go to the registration guideline checking us about the valued service of your benefits and demand.

3. Comments posting guideline

We guide you how to send your comments, ideas for contributing about products as well as experiences at http://marketsharings.com online/offline.

4. The comments regulation

Website http://marketsharings.com  our purpose are serving you about experiences exchanging, product comments, idea contribution. All activities of http://marketsharings.com conformed by law. Your articles are censored checking by http://marketsharings.com  . Would you please read carefully and the regulations as followed:

1. Usage of English words fully so only 2 languges Vietnamese and English.

2. http://marketsharings.com is going to wash out the comments of habits and customs breaking and violation, Culture and Vietnam Law or any subject be discussed about politics.

3. http://marketsharings.com is going to wash out the comments which view tactics, spam, contradiction making negatively, disunite, to speak ill… not serve for developing purpose, not following  the norms of behaviour culture.

4. The comments that make negative affected prestige  to us will be washing out.

5. The comments that serve for our competitors will be washing out.

6. The posters, pictures and links related to our competitors will be washing out.

7. Acticles will be aproval within 24 hours.

The management of website http://marketsharings.com have fully rights:

Members who break rules, regulations as abow will be not posting on http://marketsharings.com .

The management of website http://marketsharings.com  would like to inform you to take notes when perform rules and regulations and joining into http://marketsharings.com .

The rules and regulations on website http://marketsharings.com , for  avoiding your articles be not approval so would you please read and look carefully.

1. Questions usually rasing

2. The guideline of categories, products searching

The guideline steps of products searching on http://marketsharings.com

3. The guideline of online support

The guideline of joining into the  online support on http://marketsharings.com

On besides, If you get any problems or not understanding of information posted on http://marketsharings.com would you please contact us by form filling and click button SEND.

We are going to contact you soon.

http://marketsharings.com

We are ready for sharing!