About Us

[icon name=”icon-chevron-right”]Về chúng tôi

http://marketsharings.com/, thành lập tại thành phố HCM (Thủ đô Saigon cũ). Hôm nay để tiếp tục phục vụ cho sân chơi thị trường và các hoạt động tập trung cho độc giả. http://marketsharings.com/ chia sẽ tư vấn các thông tin thị trường và giáo dục phi vụ lợi tại các thị trọng điểm như Vietnam, US, Canada, Úc và New Zealand. Chúng tôi là nhà tư vấn, chia sẻ, trao đổi, thương thảo, chọn lựa thông tin có giá trị đúng và sẽ đáp ứng cung ứng cho kế hoặc phát triển chuỗi giá trị thông tin của quý Anh Chị cũng như cải tiến ngôn ngữ Tiếng Anh và xây dựng một miền đất sống tốt đẹp nhất.

Các cộng tác viên và nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi có kiến thức sâu  rộng với kinh nghiệm tại các công ty dịch vụ, thương mại quốc tế. Và quan trọng hơn là, kinh nghiệm, chuyên gia về lãnh vực giáo dục, Y khoa, công nghiệp bán lẻ v.v… đóng góp cho năng lực chuyên biệt của trang web để mục đích giải quyết vấn đề,  tăng trưởng và phát triển bền vững. Triết lý hợp tác này được xây trên nền tảng vững chắc mà đứng vững cho đến hôm nay. http://marketsharings.com/.

http://marketsharings.com/ mang thế giới thật đến các Chuyên gia, Doanh nghiệp, Nhà Đầu Tư, Sinh viên, Học Sinh, Đọc giả và Đối tác đồng hành cùng nhau.

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có hàng trăm ngàn mục thông tin cập nhập, chương trình, kiến thức, công thức kinh doanh, templates và nguồn giá trị đầu tư được đăng tải, cho phép phát hành e-newsletter chứa đựng nội dung cụ thể.

Điều gì tạo ra cho http://marketsharings.com/ khác biệt?

Việc kinh doanh, đầu tư, học tập, nghiên cứu, an toàn sức khỏe, định cư và các rủi ro khác khả năng kiểm soát cao thì được quản trị bởi hệ thống và đội ngũ trí thức chuyên môn sâu từng ngành nghề, việc thiết kế chương trình nội dung cho bạn chuyển tải mạnh đến hàng trăm ngàn khách hàng, đối tác của bạn.

http://marketsharings.com/ là gì?

Mục đích của chúng tôi là sẵn sàng chia sẽ miễn phí và phục vụ tích cực cho bạn về thế giới thật, khắc họa các giá trị thông tin đích thực cho đi và con người được nhận những gì mang đến giá trị sử dụng được về các lợi ích và quyền lợi đúng. Chúng tôi tạo ra và giữ vững tín nhiệm, uy tín cũng như nỗ lực cống hiến các giải pháp mang lại cho các bạn ứng dụng trong thị trường.

http://marketsharings.com/ đam mê và chuyên sâu?

Tư duy của http://marketsharings.com/ giống như là một ngôi nhà được xây vững, nó dành cho các bạn cùng có hoài bão, đam mê phát triển sự nghiệp trong hàng trăm ngàn tư duy tích cực khác nhau xung quanh hoặc một phần của thế giới này.

  • http://marketsharings.com/ đã xây dựng thành một nhóm tư duy, mỗi ngày, mỗi năm và cả một thập kỷ (chúng tôi bắt đầu tư duy ý tưởng mở rộng từ năm 2013).
  • Mỗi một menu thì được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng… 2 lần…
  • Chân giá trị đã chứng minh và trải rộng đến các chuyên gia, thương  gia, nhà đầu tư, sinh viên, đọc giả và đối tác bây giờ và trong tương lai gần.
  • Hàng ngàn hạng mục được phân tích, đo lường và cập nhật vào hàng tháng mà chúng tôi cam kết đúng.
  • Một trong những mục tiêu ưu tiên của chúng tôi là phục vụ cho các nguồn đáng tin cậy cũng nhưng nội dụng được thiết kế và biên soạn chuẩn mực cho phép.

http://marketsharings.com/ được cộng tác với các tổ chức giáo dục, nhà sản xuất, nhà phân phối, kinh doanh quốc tế, đối tác bán lẻ, người mua hàng tại Vietnam, các dịch vụ tư vấn du học, VietNam, US, Canada, Úc và NewZealand. Họ có kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp giao dịch toàn cầu. Mục tiêu xác lập rõ ràng của chúng tôi và chiến lược chia sẽ thông tin thị trường được dựa  trên sự tiếp cận hiệu quả chi phí và hoàn thành phục vụ các lợi ích giao dịch, trao đổi cho đối tác một cách phi vụ lợi.

Chúng tôi phục vụ Anh Chị ở các khu vực khác nhau trong một phần của thế giới được bao gồm; Chúng tôi thương  thảo các sản phẩm cạnh tranh lợi nhuận và phi lợi nhuận trực tiếp từ các nguồn cung ứng đáng tin cậy và cũng đang cung cấp cho các tổ chức giáo dục, bán lẻ và khu dịch vụ, tư vấn như các NSX SP điện máy, gia dụng, công nghệ số, franchises, M&A, hệ thống luật di trú, các dự án đầu tư định cư , Business English, study abroad programs and Medical sectors mà còn có các sản phẩm nội thất và mặt bằng bán lẻ khác.

Chúng tôi kết hợp chặt chẽ và đại diện chính thức cho các tổ chức tư vấn và dịch vụ có tên tuổi, chất lượng nhằm mục đích lọc bài và chia sẻ thông tin thị trường (không tính phí) và có kết nối tổ chức khác nhau tại Việt Nam, Mỹ Quốc và Gia Nã Đại.

http://marketsharings.com/ làm gì?

Triết lý tư vấn và chia sẻ thị trường của chúng tôi là phải tập trung cho các phân khúc mà thuộc về sở trường, điểm mạnh và kinh nghiệm. Chúng tôi nghiêm túc cho  tất cả các khu vực phi vụ lợi. Tuy nhiên chúng tôi cũng giám sát cẩn trọng trong việc tổ chức hoạt động về chuyền tải thông tin thị trường dịch vụ và tư vấn hiện hữu tập trung. Chúng tôi sẽ không can dự vào các loại hình sản phẩm, dịch vụ, tư vấn không tương thích với mục tiêu của các nhà cung ứng, đại lý, tổ chức giáo dục trong một phần của thế giới. Chúng tôi có quy định nghiêm khắc điều hành để giúp chúng tôi loại trừ khỏi các đề nghị, đề xuất, yêu cầu không nghiêm túc. 

Hãy liên lạc với chúng tôi khi bạn cần 1 giải pháp cho 1 dự án.

Ông TommyHuynh – Cell phone: 0909 879 630
Email: tommyhuynh1@gmail.com or tommyhuynh@marketsharings.com

Skype: tommyhuynh01

http://marketsharings.com/, established in the City of HCM (Saigon). Today, due to its own continuous dedication to the marketplace and customer focused activities, http://marketsharings.com/ service & non-profitable products and other market info. to various markets at  Vietnam, US, Australia, NewZealand and Canada.  We are Consultants, Advisors, Trainers, Mentors, dealing in a number of info. size related to your developing plan and language improving as well as build the best living place.

Our highly professional team & associates have extensive knowledge working for the past 15 years in International Service & Trading, in variety of business fields. More importantly, their experience and expertise in Education, Medicals, Retail Industry, contributes to company’s unique ability to solve problems, promote and sustain growth. This corporate philosophy is built on solid foundation upon which the http://marketsharings.com/ stands today.

http://marketsharings.com/ brings real-world experts, Entrepreneurs, Investors, Clients, Students, Readers and Partners together.

Our searchable database of hundreds of thousands of quality business, investment, study abroad, immigration health-expertise items, posted by, allows email e-newsletter publish who are keen for fresh content to find articles to include in their next newsletter.

What Makes http://marketsharings.com/ Unique?

Your businesses, studies, healths, life-settlement and low-risk investments are managed by our proprietary management software, designed to give you maximum exposure to our loyal readers of hundreds of thousands of daily visitors and our e-newsletter publish clients who EACH have thousands, tens of thousands, or even hundreds of thousands of members connection of their own (for the valuable space of e-Marketplace).

What is http://marketsharings.com/?

We aim for positively sharing and serving about what is this real-world portraying and giving as well as people got what ever are values on their avantanges. Thus we make trust and prestige to be taking affords for solutions that brings back to experts, Entrepreneurs, Investors, Students, Readers and Partners.

Got Passion & Expertise To Share?

Think of http://marketsharings.com/ as the home of some of the most passionate Ones in hundreds of different ones from around or part of the world.

  • http://marketsharings.com/ has been built one group at a time, day after day, year after year for over a decade (we started valuable ideas spreading since 2013).
  • Every single menu is human reviewed… Twice.
  • Dignity have proved and spreaded to experts, Entrepreneurs, SMEs, Students, Readers and Partners for now and near future.
  • Tens of thousands of new items our commitment is added every month.
  • One of our primary goals is to serve as a trusted source of content for all of the Readers engaged with our site.

http://marketsharings.com/ is associated with the most highly respected manufacturers, international trading houses, and buyers in the Vietnam, US, Australia, NewZealand and Canada. They have executed successful transactions worldwide. Our clearly defined goals and market strategy is based on effective approach to achieve the highest quality info. with the most reasonable values for our partners.

We are serving to Readers located in different parts of the part of the world included; We deal in a number of non-profitable info. size directly sourcing trust from the credible sources, and have been supplying to the various education, retail, and consult, service sectors like CE, Home Appliances, ICT, Accessories, FMCG, Cosmetics, Fashions & Agriculture products, immigration-investment services, Business English, study abroad programs and Medical sectors as well as Interior products and Leasing Locations.

We have exclusive tie-ups and represent some of the renowned competitive education, services organizations (no fee), and have a hardworking agencies network of associates in different part of the world.

What http://marketsharings.com/ do?

Our consulting & advicing philosophy is to concentrate on the segments of our strengths and experiences. We look seriously at all areas of services-Consults and non-profitable ones however we also observe caution in safeguarding our existing consults & servicing businesses keeping in mind that we will not get involved with service products or groups which are not simpatico with the goal of being the best education organizations, agencies, suppliers in the part of the world. We have some very stringent rules of operation which only helps us to eliminate non-serious business proposals.

Let contact us when you need for a solution/project!

Ông TommyHuynh – Cell phone: 0909 879 630

Email: tommyhuynh1@gmail.com or tommyhuynh@marketsharings.com

Skype: tommyhuynh01