Contact

Chúng tôi luôn nghiêm túc chia sẻ các giá trị thông tin hữu ích/We are ready for sharing.

Expertise in/chuyên ngành:

1- For Vietnam market:

– Retail Industry insight and Its Solutions.

– Sharing about Vietnam Retail Industry.

– Franchise and F&A consultancy.

– Sourcing in Vietnam.

2- Thị trường Mỹ, Canada,  Úc, Tân Tây Lan.

– Du học – việc làm – nhập tịch.

– Kiến thức tiếng Anh du học, định cư.

– Thành lập công ty tại Mỹ và Canada.

– Làm sao bán hàng và tiếp thị thành công tại Mỹ và Canada.

Ông Tommy Huynh – Cell phone: (084) – 909 879 630

Email: tommyhuynh@marketsharings.com or tommyhuynh1@gmail.com

Skype: tommyhuynh01